Kết quả phỏng vấn


STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm Mã ngành - Tên ngành Ngày phỏng vấn Điểm phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 45/SB-DT1-20 312470700 Cao Hồ Nguyên Hợp 29/04/2002 Tiền Giang Nam 7.3 6.9 7.1 7.1 7420201 - Công Nghệ Sinh Học 02-07-2020 87 Đạt
2 22/SB-DT1-20 251218676 Trần Quốc Bảo 11/09/2002 Nam 6.6 8.1 8.8 7.83 7420201 - Công Nghệ Sinh Học 21-08-2020 64 Đạt