Kết quả phỏng vấn


STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm Mã ngành - Tên ngành Ngày phỏng vấn Điểm phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 127/SE-DT2-20 040370H56 GENIUS PRINCE NDLOVU 29/07/1994 Nam 2 2 2 2 7480101 - Khoa Học Máy Tính 03-09-2020 78 Đạt