Kết quả phỏng vấn


STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm Mã ngành - Tên ngành Ngày phỏng vấn Điểm phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 124/SHL-DT1-20 024029782 NGUYỄN THỊ NGỌC ẤM 26/10/1987 TPHCM Nữ 7.0 7.0 6.6 6.87 7220201 - Ngôn Ngữ Anh 21-08-2020 90 Xuất sắc
2 115/SHL-DT1-20 S9213739B Andrew Levine Wilson 23/04/1992 Nam 2.5 2.5 2.5 2.5 7220201 - Ngôn Ngữ Anh 28-08-2020 98 Xuất sắc