DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
Khoa Y

( Ngày 20, tháng 09, năm 2020 )

Ngành: Y Đa Khoa - Tổng chỉ tiêu: 200 - Chỉ tiêu còn lại: 200

Ngành: Điều dưỡng - Tổng chỉ tiêu: 50 - Chỉ tiêu còn lại: 50

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm - Tổng chỉ tiêu: 50 - Chỉ tiêu còn lại: 50

Đối tượng 1 (Xét tuyển theo học bạ)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 1 (Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc Gia)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Điểm tổ hợp KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.