Admission Result 2020

Đối tượng 1 (Tuyển thẳng)
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành Kết quả phỏng vấn
Không tồn tại.
Đối tượng 1 (Xét tuyển)
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành Kết quả phỏng vấn
Không tồn tại.
Đối tượng 1 (Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc Gia)
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính Mã ngành Kết quả phỏng vấn
Không tồn tại.
Đối tượng 2
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính Mã ngành Kết quả phỏng vấn
Không tồn tại.
Đối tượng 3
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính Mã ngành Ngành - trường tốt nghiệp ĐH Kết quả phỏng vấn
Không tồn tại.